top of page
IMG_4515.jpeg

Levande liv

Psykosyntesterapi 

Återknyt kontakten med dig själv och de möjligheter du har till ett mer levande liv.

Ett liv där själen får plats.

IMG_6750.heic
Marie Palmér Bergholm

Jag arbetar sedan 1998 som psykosyntesterapeut med fokus på varje 

individs längtan och inneboende förmåga att utvecklas som människa. 

"Livet är inte ett problem att lösa -  

det är ett mysterium att leva" 

Roberto Assagioli

Många av oss lever i ett högt tempo där kontakten med oss själva och andra börjat trubbas av. Vi upprepar mönster som gör att vi fungerar sämre på jobbet och har svårt med våra relationer till en partner, barn eller vänner.

 

Vi kan ha fastnat i roller som vi upplever alltmer begränsande. Vi tvivlar på vår förmåga och kompetens. Vi vill något mer - men vet inte vad det är eller hur vi ska nå det. 

 

För andra har krafterna helt tagit slut. Vi börjar undra vad som egentligen är meningen med våra liv, och kanske känner vi en besvikelse -  "är det inte mer än detta?"

 

PSYKOSYNTESTERAPI

I en trygg och lugn miljö erbjuder jag dig ett utrymme där du får möjlighet att möta och utforska dig själv och ditt liv - det som är idag, det som har varit och det som ännu inte är. Med respekt och ödmjukhet för dig och den situation du befinner dig i anpassar vi mötenas form och fokus till de teman som är aktuella. Med ett kreativt förhållningssätt finner vi de tekniker som passar dig bäst. Målet är att ge dig möjlighet att se din situation på ett mer mångfasetterat sätt, få en djupare kontakt med ditt inre, och bearbeta det som hindrar dina möjligheter att välja hur du vill leva ditt liv i relation till dig själv och andra.

Services

MIN BAKGRUND

Jag är Diplomerad Psykosyntesterapeut, utbildad vid PsykosyntesAkademins i Stockholm fyraåriga program, och har arbetat med klienter sedan1998. 

Utöver detta har jag en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en Master of Arts i kommunikationsforskning från Stanford University, USA. Under många år har jag arbetat inom näringsliv och högskola, samt startat företag.

Jag har bott flera år i USA och Singapore.

KONTAKT

Min mottagning ligger centralt i Stockholm, nära T- bana Östermalmstorg och Hötorget.

 

Välkommen att höra av dig om du har frågor, vill veta mer om hur jag arbetar eller boka ett kostnadsfritt första möte.

Jag medlem i Psykosyntesföreningen, har tystnadsplikt samt får regelbunden handledning.

 

Kontakta mig via mejl

marie.bergholm@comcare.se 

eller på telefon 0708-80 37 40.

EXEMPEL PÅ TEMAN

Levande liv

Ibland kan tillvaron kännas monoton och stillastående. Man kan känna sig avtrubbad och ha svårt att uppleva vare sig glädje eller sorg.

Detta kan bero på att vi av någon anledning förlorat kontakten med oss själva. 

I perioder av stress och påfrestningar, högt tempo eller stora utmaningar kan vår presterande sida ta överhanden. Vi går in ett rus av prestation eller befinner oss i en situation där vi bara har som mål att överleva. I dessa stunder av livet är det lätt att vi tappar bort förmågan att vara i nuet och lyssna inåt.

Med övningar och samtal får du stöd i att vara mer närvarande, hitta ditt inre lugn och låta själen ta plats. Ur detta kan sedan något nytt växa fram - något som ger dig upplevelsen av ett mer levande liv.

Inre frihet

Under livets gång får smärtsamma situationer och händelser oss att bygga upp försvar - inom oss själva och mot omvärlden. Vi kanske förminska oss själva i relation till andra, lägger på oss skuld eller känner skam. Vi kan fastna i mönster som vi inte kan bryta och som gör att vi mår dåligt. Ibland kan sorg över det som aldrig blev hindra oss från att utvecklas och gå vidare.

Vi kan ha ångest, känna oro eller en allmän tristess och meningslöshet. Vi kan också börja tvivla på vår egen förmåga och vårt värde.

Genom att i en trygg miljö arbeta med det som skaver, utforska olika aspekter av oss själva och få perspektiv, kan vi gå mot att hela det som varit och göra medvetna val utifrån en djupare plats inom oss själva.

 

Karriär och utveckling

Yrkeslivet och karriären ser olika ut för olika människor. Det kan vara att inom ett företag utveckla och fördjupa sin profession, men också att pröva utmaningar i nya roller, söka sig till nya företag eller organisationer eller att starta företag och jobba i egen verksamhet. 

De val vi gjorde då vi var yngre kanske inte längre ger den glädje och energi vill vill känna i jobbet. Flera väljer idag att helt byta inriktning under sitt yrkesverksamma liv.

Jag har utvecklat ett program i flera steg för dem som vill ta ett nytt tag om sitt yrkesliv och karriär, eller står inför att söka arbete eller utbildning för första gången.

OM PSYKOSYNTES

Psykosyntesens förhållningssätt är att vi har formats av vår historia, men att vi samtidigt är mer än vår historia. Inom psykosyntes strävar man efter ett bifokalt seende, att både se till vad vi har varit med om och som fortfarande påverkar oss i våra liv, och samtidigt ge lika mycket uppmärksamhet till det framåtriktade, det vi längtar och strävar efter, vår potential. Psykosyntesen utvecklades av Roberto Assagioli (1888-1974) som var en föregångare inom humanistisk och transpersonell psykologi. Under sin läkarutbildning intresserade han sig för Freuds psykoanalys men var även influerad av filosofi och österländsk visdom. Genom hela sitt yrkesliv värdesatte han den psykoanalytiska psykologin, samtidigt som han betonade att det är minst lika viktigt att utveckla en psykologi som studerar människors utvecklingsmöjligheter. Läs mer på PsykosyntesAkademins hemsida: www.psykosyntesakademin.se

Contact

Kontakt

Marie Palmér Bergholm

Telefon: 

0708-80 37 40

Mejl:

marie.bergholm@comcare.se

bottom of page